Bisnesteknologiajohtamisen koulutusohjelma koostuu neljästä erillisestä moduulista. Se auttaa sinua kehittämään kaikkia niitä välttämättömiä taitoja, joita tarvitset teknologiavetoisen liiketoimintamuutoksen johtamiseen. Opit suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään digitaalisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita – tämä koulutusohjelma tarjoaa kaiken tarvitsemasi teknologian potentiaalin hyödyntämiseen ja sitä kautta arvon luontiin organisaatiollenne.

Kuvaus

Bisnesteknologiajohtamisen koulutusohjelma koostuu simulaatiopelipäivästä sekä kolmesta kaksipäiväisestä moduulista.

Kurssi soveltuu kaikille liiketoiminta- ja tietohallintojohtajille sekä -asiantuntijoille, jotka kaipaavat käytännönläheisiä toimintamalleja informaatioteknologian hallintaan ja arvon tuottamiseen liiketoiminnalle.

Koulutusohjelma järjestetään suomeksi, mutta osa koulutusmateriaalista on englanniksi.

Edut

 • Saat 360⁰ näkymän teknologiahallinnan kokonaiskuvaan
 • Opit, kuinka parhaiten hyödyntää teknologiaa ihmisten, käytäntöjen ja työkalujen avulla
 • Ymmärrät, kuinka mahdollistaa nopeampi kehitys pitäen asiat samalla vakaina
 • Kasvat teknologia-älykkääksi liikentoimintajohtajaksi ja pystyt edistämään yrityksenne liiketoimintatavoitteita
 • Parannat urakehitysmahdollisuuksiasi

Modules

Intro
8.10.2020 klo 9.30-11.30
virtuaalitoteutus, osallistuminen vain etäyhteyden kautta
Intromoduulin tavoitteena on avata keskustelu  bisnesteknologiajohtamisen haasteista, antaa tietoa valmennusohjelman rakenteesta ja aikatauluista, perehdyttää osallistujat valmennusohjelman opiskelumenetelmiin, antaa ohjeet etätehtävien suorittamiseen sekä luoda lähtökohdat ryhmän keskinäiselle verkostoitumiselle.
Moduuli 1: Liiketoiminta-arvon luominen teknologian avulla – Bisnesteknologian toimintamalli ja ekosysteemin hallinta
21.-22.10.2020
Innopoli 1, Espoo tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Kesto: 2 päivää

Päivä 1: Bisnesteknologian toimintamalli

Toimiva ja selkeä toimintamalli liiketoimintastrategian toteuttamiseen varmistaa teknogoliainvestointien allokoinnin mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Se mahdollistaa palveluiden tehokkaan toiminnan siirtäen painopisteen uusien digitaalisten palveluiden nopeampaan kehittämiseen.

Kun lisäksi pystymme palvelemaan erilaisia liiketoiminnan tarpeita arvovirtapohjaisen toimintamallin avulla, parannamme yrityksen kykyä allokoida resurssit oikealla tavalla ja pystymme lisäämään liiketoiminnan arvoa teknologian avulla.

Tämä koulutuspäivä antaa yleiskuvan bisnesteknologian toimintamalliin kuuluvista parhaista käytännöistä ja työkaluista ja mallin käyttöönotosta eri organisaatioissa. Päivä koostuu useista eri pääaiheen esityksistä sekä ryhmätyöharjoituksista, joissa  tosielämän haasteita tuovat esiin CxO-tason vierailijat.

Tämän koulutusosion aikana osalllistuja oppivat:

 • Rakentamaan teknologian etenemissuunnitelmia yrityksen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen
 • Palvelemaan erilaisia liiketoimintatarpeita arvovirtapohjaista toimintamallia hyödyntäen
 • Varmistamaan menestyksekäs muutos sitä tukevilla työkaluilla ja käytännöillä
 • Luomaan hyvin toimiva organisaatio omaksumalla Bisnesteknologiamallin roolit ja vastuut

Päivä 2: Ekosysteemin kehittäminen

Kaikki yritykset tarvitsevat yhteistyökumppaneita ja palveluntarjoajia kehittyäkseen ja taatakseen samalla optimoidun palveluhankinnan.

Kaupallisten mallien varhainen varmistaminen, hankintamenetelmien asteittainen lisääminen ja hankittujen palveluiden jatkuva optimointi ovat välttämättömiä kilpailukyvyn säilyttämiseksi markkinoilla.

Tämä koulutusosio antaa tietoa siitä, kuinka hankkia palvelut optimaalisesti ja kuinka tarkastella pitkän ajan perspektiivillä palveluiden elinkaaren kehittämistä. Osiossa keskitytään myös strategisen näkökulman merkitykseen ekosysteemin kehittämisessä ja resurssien hallinnan asianmukaiseen varmistamiseen.

Tämän koulutusosion aikana osalllistujat oppivat:

 • Rakentamaan kilpailuetua tuova hankintastrategian
 • Suojaamaan yrityksen immateriaalioikeuksia
 • Tekemään sopimuksia digitaalisessa maailmassa
 • Rakentamaan toimivan myyjäekosysteemin
 • Määrittämään ja kommunikoimaan teknologian arvoa
Moduuli 2: Aloitteista toimintaan - Kysynnän ja kehittämisen hallinta
18.-19.11.2020
Innopoli 1, Espoo tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Kesto: 2 päivää

Päivä 1: Kysynnän hallinta

Kysynnän hallinta mahdollistaa liiketoimintaan liittyvien aikomusten muuttamisen konkreettisiksi toiminnoiksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Liiketoimintarpeiden analysointi ja ideoiden muuttaminen konkreettisiksi konsepteiksi ja prototyypeiksi auttaa evaluoimaan idean liiketoimintapotentiaalia.

Tämä koulutusosio auttaa ymmärtämään kuinka kysynnän hallinta tulee organisoida ja kuinka eri lähteistä tulevat vaatimukset priorisoidaan. Koulutusosio tarjoaa osallistujille myös tehokkaan tavan testata idean toteutettavuutta ja liiketoimintapotentiaalia konseptin kehittämisprosessin avulla.

Tässä koulutusosiossa osallistujat oppivat:

 • Muuttamaan ideoita kehitykseen hyväksyttäviksi käsitteiksi.
 • Vauhdittamaan innovaatiokulttuuria ja luomaan yhtenäisiä työskentelytapoja ideoiden työstämiseen.
 • Luomaan riittävät ja samalla joustavat ohjaus- ja priorisointimekanismit
 • Käyttämään muotoiluajattelun metodologioita idean toteutettavuuden testaamiseen.
 • Toimimaan kumppanien kanssa tehokkaasti yhteistyössä konseptin kehitysvaiheessa
 • Tuottamaan hyvän asiakaskokemuksen käyttämällä alusta lähtien palvelumuotoiluperiaatteita.

Päivä 2: Kehittämisen hallinta

Tämä koulutusosio tutustuttaa erilaisiin kehitysmenetelmiin. Opit tietämään, mitä pitää ottaa huomioon valittaessa sopivaa menetelmää hyväksytyille liiketoiminta-aloitteille. Lisäksi osiossa keskustellaan miten luodaan hallintomalli, joka mahdollistaa tarvittavan kehitysprojektien hallinnan ilman että kehitystyön nopeus kärsii.

Koulutusosion osallistujat oppivat:

 • Valitsemaan parhaan kehittämismenetelmän
 • Hallinnoimaan ja priorisoimaan kehityspyyntöjä
 • Varmistamaan liiketoiminnan hyödyn toteutumisen
 • Kehittämään ketterää ajattelu- ja työskentelytapaa
 • Allokoimaan resurssit erilaisiin hankkeisiin
 • Toteuttamaan tarkoitukseen sopivaa hallintomallia (Minimum Viable Governance)
Moduuli 3: Palvelujohtaminen ja automaatio
13.-14.1.2021
Hahkialan Kartano, Hauho tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Kesto: 2 päivää

Päivä 1: Luotettavat ja käyttäjäystävälliset palvelut

Hyvin toimivat, turvatut ja tuetut palvelut ovat välttämättömyys, kun halutaan luoda erinomainen palvelukokemus.  Selkeät prosessit ja integraatioiden hallinta ovat avainasemassa varsinkin silloin, kun palveluiden tuottajina ovat tiimit, jotka koostuvat sekä yrityksen resursseista että ulkoisista yhteistyökumppaneista.

Palveluiden jatkuva seuranta ja kehittäminen sekä selkeästi määritellyt roolit ja vastuut takaavat ammattimaisen toiminnan palvelutuotannossa. Palveluiden löytämisen ja tilaamisen on myös oltava helppoa ja esteetöntä.

Tämä koulutusosio antaa näkemyksiä siihen, kuinka kehittää tarvittavia kyvykkyyksiä (ihmiset, prosessit, työkalut) tehokkaaseen palvelun hallintaan.  Koulutuksessa käsitellään myös palvelusuunnitelmien laatimista sekä palvelun elinkaaren hallintaa.

Tämän koulutusosion aikana osallistujat oppivat:

 • Rakentamaan turvattuja, skaalautuvia ja ylläpidettyjä palveluita
 • Suunnittelemaan palvelut hyödyntäen palvelun elinkaariajattelua
 • Laatimaan ja ylläpitämään palvelukatalogia
 • Omaksumaan palvelupäällikön roolin ja vastuut
 • Rakentamaan, organisoimaan ja käyttämään palveluintegraatiota

Päivä 2: Palvelunhallinnan työkalut, robotiikka ja automaatio

Nykyaikainen palvelunhallinta vaatii työkaluja ja automatisoituja prosesseja, jotta voidaan varmistaa kustannustehokas tapa kehittää ja käyttää palveluita. Prosessien automatisointi robotiikalla(Robotic Process Automation, RPA), tekoäly (AI), informaatioteknologia (IT) ja  konsernilaajuisten palveluiden hallintatyökalut (Enterprise Service Management tools) yhdessä prosessien ja järjestelmien integraatiotyökalujen kanssa varmistavat vakaan digitaalisen alustan, joka mahdollistaa nopeamman uusien palveluiden kehittämisen ja integroinnin ja sitä kautta myös paremman työntekijä- ja asiakaskokemuksen.

Tämä koulutusosio esittelee elementit yritystason palvelunhallinan ja -johtamisen rakentamiseen mukaan lukien liiketoimintaprosessien ja palveluiden automatisointi.

Tämän koulutusosion aikana osallistujat oppivat:

 • Laatimaan etenemissuunnitelman palveluautomaation käyttöönottoon
 • Käyttämään tekoälyä (AI) and robotiikkaa palveluhallinnassa
 • Käyttämään erilaisia työkaluja automatisoitujen palvelupyyntöprosessien luomiseen
Moduuli 4: Nopea kehittäminen ideasta palveluksi (Ketterä johtaminen)
10.2.2021
Innopoli 1, Espoo, paikan päällä

Kesto: 1 päivä

Useiden erilaisten ja eri lähteistä tulevien vaatimusten tehokas hallinta ja kyky valita paras mahdollinen kehitysmenetelmä, joka johtaa nopeaan käyttöönottoon, on avainasia onnistuneeseen liiketoimintamuutokseen.

Tämä päivän mittainen koulutusosio perustuu DevOps-simulaatiopeliin. Se tuo esiin hauskalla ja kokemuksellisella tavalla tyypilliset pullonkaulat ja epäyhtenäiset työskentelytavat tietohallinnon ja muun yrityksen välillä erityisesti uusien palveluiden kehittämisessä.

Tämän koulutusosion aikana osallistujat ymmärtävät kuinka selvityä ketterän kehittämisen tyypillisistä haasteista oppimalla:

 • Luomaan yhtenäisen tiimikulttuurin
 • Tulemalla tuotekeskeisemmäksi
 • Saavuttamaan nopeamman toimituksen
 • Valitsemaan parhaiten sopivan kehitysmenetelmän
 • Käsittelemään moninopeuksisia kehitysvaatimuksia

Ilmoittaudu mukaan

Koulutuspäivät

Koulutusohjelma sisältää seitsemän lähiopetuspäivää ja kahdesta kolmeen esityöskentelypäivää, omasta opiskelutyylistäsi riippuen. Esityöskentelyssä käytettävä verkko-opiskeluympäristö Roundtable on selainpohjainen, aika- ja sijaintivapaa opiskeluportaali.

Joskus on mahdotonta tietää mitä tuleman pitää ja tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Jos et voi tai halua osallistua koulutusohjelman lähipäiviin paikan päällä, pystyt hyvin osallistumaan etäyhteyden kautta. Meillä on vankka kokemus virtuaalitoteutusten järjestämisestä, joten et jää mistään paitsi.

Mikäli Suomen koronatilanne ja viranomaisohjeistus niin edellyttää, voidaan koulutusohjelma järjestää kokonaan virtuaalitoteutuksena etäyhteyksiä ja virtuaalialustoja hyödyntäen. Valmentajamme ja fasilitaattorimme ovat elementissään myös verkossa ja koulutuksen anti pysyy yhtä laadukkaana ja mielenkiintoisena myös virtuaalisesti toteutettuna.

Muutos- ja peruutusehdot

Jos osallistumisen peruminen tehdään viimeistään seitsemän päivää ennen koulutusohjelman alkua, oikeuttaa se täyteen maksupalautukseen. Osallistumisen voi myös siirtää toiseen ajankohtaan tai vaihtaa toiselle henkilölle samasta yrityksestä tai organisaatiosta.

Koulutusohjelmasta poisjääminen ei oikeuta maksupalautukseen, jos siitä ei ole ilmoitettu vähintään seitsemän päivää ennen koulutuksen alkua.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

Koulutusohjelman hinta

Koulutusohjelman (7 päivää) kokonaishinta on 4900 € (+ ALV). Hinta ei sisällä matka- eikä majoituskuluja.

Koulutusmoduuleihin voi osallistua myös erikseen. Moduulikohtaiset hinnat ovat:

 • Moduuli 4: Nopea kehittäminen ideasta palveluksi (ketterä johtaminen), kesto 1 päivä, 800 € + ALV
 • Moduulit 1-3 (kesto 2 päivää/moduuli) 2000 € + ALV/per moduuli
 • Moduuli 4 + vapaavalintainen 2-päiväinen moduuli (yht. 3 päivää): 2500 € + ALV

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, haluatko osallistua koko seitsemänpäiväiseen koulutusohjelmaan vai vain joihinkin tiettyihin koulutusohjelman moduuleihin. Kerrothan myös, jos aiot osallistua lähiopetuspäiviin tai osaan niistä etäyhteyden kautta.

Sertifikaatit

Hyväksytysti suoritettujen sertifiointikokeiden jälkeen osallistujalle myönnetään sertifikaatit:

GREEN CARD – Certified Business Technology Standard Professional /Sertifioitu Bisnesteknologiamallin erityisosaaja

CBTL – Certified Business Technology Leader /Sertifioitu Bisnesteknologiajohtaja

Ota yhteyttä

Kysy lisätietoja: btacademy@sofigate.com

Tarvitsetteko räätälöityä koulutusta organisaatiollenne?

Koulutusohjelman kesto ja sisältö ovat muokattavissa yriteksenne/organisationne tarpeisiin. Otathan yhteyttä, niin keskustellaan toiveistanne tarkemmin.

Ilmoittaudu mukaan

 

THE TEAM

Matti Vesala

Coach

Read more

Sami Laurinantti

Coach

Read more

Ari Nuutinen

Coach

Read more

Elena Van Leemput

Coach & Facilitator

Read more

Jari Tietäväinen

Coach

Read more

Sakari Hyppänen

Coach

Read more

Liisa Korkiakoski

Coach & Facilitator

Read more

Mikko Saari

Coach

Read more

Timo Savolainen

Coach

Read more

Sign up for our newsletter

Upskilling is today’s imperative. Subscribe to keep up with our upcoming courses, campaigns and events!

Enroll now

 • Hidden
 • Hidden
 • Promotion code, additional participants, dietary restrictions etc.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Something on your mind?

Don't hesitate to contact us! We are more than happy to answer all your inquiries. You can also choose to send us directly an email to btacademy@sofigate.com.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kuinka Vapo onnistui organisaatiomuutoksessa BT Akatemian koulutusohjelman avulla?

Täytä yhteystietosi ja lataa yrityksen tarina (englanniksi):