Bisnesteknologiajohtamisen valmennusohjelma koostuu neljästä BT-malliin pohjautuvasta opintojaksosta, joiden avulla voit rakentaa tarvittavan osaamisen ja kyvykkyyden johtaa digitaalisten tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden suunnittelua, kehittämistä ja toimittamista.

Kuvaus

Bisnesteknologiajohtamisen valmennusohjelma kestää yhteensä 7 päivää ja koostuu yhden päivän kestävästä simulaatiopelistä sekä kolmesta 2-päiväisestä opintojaksosta. Opintojaksoja voi myös suorittaa yksittäin.

Kurssi soveltuu liiketoiminta- ja tietohallintojohtajille sekä asiantuntijoille, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista ymmärrystä bisnesteknologian johtamisesta ja haluavat oppia, miten teknologia voi tuottaa arvoa liiketoiminnalle. Valmennusohjelman puhuttu kieli on suomi, mutta osa koulutusmateriaalista on englanniksi.

TAVOITTEET

Valmennusohjelman jälkeen:

 • Ymmärrät, miten bisnesteknologiaa tulisi johtaa
 • Opit, kuinka pystyt hyödyntämään parhaiten teknologian luomia mahdollisuuksia ihmisten, käytäntöjen ja työkalujen avulla
 • Ymmärrät, kuinka digitaalisten ratkaisujen kehittämistä voidaan nopeuttaa tehokkuus, luotettavuus ja turvallisuus säilyttäen
 • Kasvatat kyvykkyyttäsi niin liiketoiminnan kuin teknologian ymmärtämisessä, kehittämisessä ja johtamisessa
 • Olet laajentanut osaamistasi ja luonut kollegaverkoston, joka on tukenasi, kun viet kurssin opit käytäntöön

 

Ilmoittaudu valmennusohjelmaan!

Modules

Intro
30.9.2021 at 9:30-11:30
virtuaalitoteutus, osallistuminen vain etäyhteyden kautta

Intromoduulin tavoitteena on:

 • luoda ymmärrys bisnesteknologiajohtamisen haasteista
 • antaa tietoa valmennusohjelman rakenteesta ja aikatauluista
 • perehdyttää osallistujat valmennusohjelman opiskelumenetelmiin
 • antaa ohjeet etätehtävien suorittamiseen
 • luoda lähtökohdat ryhmän keskinäiselle verkostoitumiselle.
Moduuli 1: Liiketoiminta-arvon luominen teknologian avulla – Bisnesteknologian toimintamalli ja ekosysteemin hallinta
13.-14.10.2021
Innopoli 1, Espoo tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Kesto: 2 päivää

Päivä 1: Bisnesteknologian toimintamalli

Toimiva ja selkeä toimintamalli varmistaa teknologiainvestointien kohdentamisen mahdollisimman tehokkaasti. Se mahdollistaa palveluiden kustannustehokkaan toiminnan ja tuo keinot uusien digitaalisten palveluiden nopeampaan kehittämiseen.

Kyky vastata erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin arvovirtapohjaisen toimintamallin avulla parantaa yrityksen valmiuksia kohdistaa resurssit oikealla tavalla ja tuottaa arvoa liiketoiminnalle teknologian avulla.

Tämä valmennuspäivä antaa yleiskuvan bisnesteknologian toimintamalliin kuuluvista parhaista käytännöistä ja työkaluista sekä mallin käyttöönotosta eri organisaatioissa. Päivään sisältyy asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä ryhmätyöharjoituksista, joissa tosielämän haasteita tuovat esiin CxO-tason vierailijat.

Tämän valmennuspäivän aikana opit, miten:

 • Rakentaa etenemissuunnitelma teknologian hyödyntämisestä, jotta yrityksen strategiset tavoitteet saavutetaan
 • Vastata liiketoimintatarpeisiin arvovirtapohjaista toimintamallia hyödyntäen
 • Varmistaa onnistunut muutos sitä tukevilla työkaluilla ja käytännöillä
 • Luoda hyvin toimiva organisaatio bisnesteknologiamallin roolien ja vastuumääritysten avulla

Päivä 2: Ekosysteemin kehittäminen

Yritykset tarvitsevat yhteistyökumppaneita ja palveluntarjoajia tullakseen luovemmaksi ja varmistaakseen optimoidun palveluhankinnan.

Tämä valmennusosio antaa tietoa palveluiden hankinnasta ja palveluiden elinkaaren kehittämisestä ja optimoinnista pitkällä aikavälillä. Osiossa keskitytään myös ekosysteemin kehittämiseen ja resurssien hallintaan strategisesta näkökulmasta.

Tämän valmennuspäivän aikana opit, miten:

 • Rakentaa kilpailukykyä ja toimintaa tehostava hankintastrategia
 • Suojata yrityksen immateriaalioikeuksia
 • Tehdä sopimuksia digitaalisessa maailmassa
 • Rakentaa tehokas toimittajaekosysteemi
 • Määrittää ja kommunikoida teknologian tuoma arvo
Moduuli 2: Aloitteista toimintaan - Kysynnän ja kehittämisen hallinta
10.-11.11.2021
Innopoli 1, Espoo tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Kesto: 2 päivää

Päivä 1: Kysynnän hallinta

Kysynnän hallinnan päätavoitteena on muuttaa liiketoiminnan tarpeet konkreettisiksi toimiksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Tämä valmennusosio auttaa ymmärtämään kuinka kysynnän hallinta tulee organisoida, ja kuinka eri lähteistä tulevat vaatimukset priorisoidaan. Se tarjoaa osallistujille myös tehokkaan tavan testata idean toteutettavuutta ja liiketoimintapotentiaalia konseptin kehittämisprosessin avulla.

Tämän valmennuspäivän aikana opit, miten:

 • Jalostaa ideoita kehitykseen hyväksyttäviksi konsepteiksi
 • Vauhdittaa innovaatiokulttuuria ja luoda yhtenäisiä työskentelytapoja ideoiden työstämiseen
 • Luoda riittävät ja samalla joustavat ohjaus- ja priorisointimekanismit
 • Toimia kumppanien kanssa tehokkaasti yhteistyössä konseptin kehitysvaiheessa
 • Tuottaa hyvä asiakaskokemus palvelumuotoilun periaatteita hyödyntäen

Päivä 2: Kehittämisen johtaminen

Tämä valmennusosio tutustuttaa erilaisiin kehitysmenetelmiin. Osiossa käydään läpi mitä pitää ottaa huomioon valittaessa sopivaa menetelmää hyväksytyille liiketoiminta-aloitteille. Lisäksi osiossa keskustellaan siitä, miten luodaan hallintomalli, jonka avulla voidaan hallita kehitysprojekteja ilman, että kehitystyön nopeus kärsii.

 • Tämän valmennuspäivän aikana opit, miten:
 • Valita paras kehittämismenetelmä
 • Hallinnoida ja priorisoida kehityspyyntöjä
 • Varmistaa liiketoiminnan hyödyn toteutuminen
 • Kehittää ketterää ajattelu- ja työskentelytapaa
 • Allokoida resurssit erilaisiin hankkeisiin
 • Toteuttaa tarkoitukseen sopivaa hallintomallia (Minimum Viable Governance)
Moduuli 3: Palvelujohtaminen ja automaatio
8.-9.12.2021
Hahkialan Kartano, Hauho tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Kesto: 2 päivää

Päivä 1: Luotettavat ja käyttäjäystävälliset palvelut

Hyvin toimivat, tietoturvalliset ja tuetut palvelut ovat välttämättömyys, kun halutaan luoda erinomainen palvelukokemus. Selkeät prosessit ja integraatioiden hallinta ovat avainasemassa varsinkin silloin, kun palveluiden tuottajina ovat tiimit, jotka koostuvat sekä yrityksen resursseista että ulkoisista yhteistyökumppaneista.

Palveluiden jatkuva seuranta ja kehittäminen sekä selkeästi määritellyt roolit ja vastuut takaavat ammattimaisen toiminnan palvelutuotannossa. Palveluiden löytämisen ja tilaamisen on myös oltava helppoa ja esteetöntä.

Tämä valmennusosio antaa näkemyksiä siihen, kuinka kehittää tarvittavia kyvykkyyksiä (ihmiset, prosessit, työkalut) tehokkaaseen palveluhallintaan. Valmennuksessa käsitellään myös palvelusuunnitelmien laatimista sekä palvelun elinkaaren hallintaa.

 • Tämän valmennuspäivän aikana opit, miten:
 • Rakentaa tietoturvallisia, skaalautuvia ja tuettuja palveluita
 • Suunnitella palvelut hyödyntäen palvelun elinkaariajattelua
 • Laatia ja ylläpitää palvelukatalogia
 • Määritellä palvelupäällikön roolin ja vastuut
 • Rakentaa, organisoida ja käyttää palveluintegraatiota

Päivä 2: Palveluhallinnan työkalut, robotiikka ja automaatio

Nykyaikainen palveluhallinta vaatii työkaluja ja automatisoituja prosesseja, joilla voidaan varmistaa kustannustehokas tapa kehittää ja käyttää palveluita. Palveluautomaatio ja robotiikka (RPA), tekoäly (AI), IT ja palveluhallinnan työkalut (ESM) yhdessä prosessien ja integraatioiden kanssa varmistavat vakaan digitaalisen alustan, joiden avulla voidaan kehittää ja integroida uusia palveluita nopeammin ­- ja sitä kautta parantaa myös työntekijä- ja asiakaskokemusta.

 • Tämän valmennuspäivän aikana opit, miten:
 • Laatia etenemissuunnitelma palveluautomaation käyttöönottoon
 • Hyödyntää tekoälyä (AI) ja robotiikkaa palveluhallinnassa
 • Käyttää erilaisia työkaluja automatisoitujen palvelupyyntöprosessien luomiseen
Moduuli 4: Nopea kehittäminen ideasta palveluksi (Ketterä johtaminen)
13.1.2022
Innopoli 1, Espoo, paikan päällä

Kesto: 1 päivä

Useiden erilaisten ja eri lähteistä tulevien vaatimusten tehokas hallinta ja kyky valita nopeaan käyttöönottoon johtava paras mahdollinen kehitysmenetelmä on avainasia onnistuneessa liiketoimintamuutoksessa.

Tämä päivän mittainen valmennusosio perustuu DevOps-simulaatiopeliin. Se tuo esiin hauskalla ja kokemuksellisella tavalla tyypilliset pullonkaulat ja epäyhtenäiset työskentelytavat tietohallinnon ja muun yrityksen välillä, erityisesti uusien palveluiden kehittämisessä.

Tämän valmennusosion aikana osallistujat ymmärtävät kuinka selvityä ketterän kehittämisen tyypillisistä haasteista oppimalla:

 • liiketoimintafokuksen ja asiakasarvon merkityksen
 • organisaatiolaajuisen tiimityön merkityksen
 • jaetun kielen ja tavoitteiden merkityksen
 • miten saavuttaa korkeampi laatu pienemmillä kustannuksilla
 • miten lyhentää testaukseen vaadittavaa aikaa
 • mitä on jatkuva sovellusten käyttöönotto ja tuotanto
 • miten julkaista enemmän ja nopeammin

Valmennuspäivät

Valmennusohjelma sisältää 7 lähiopetuspäivää ja 2-3 esityöskentelypäivää (aika voi vaihdella riippuen opiskelutyylistä). Etukäteistehtävissä käytettävä verkko-opiskeluympäristö Roundtable on selainpohjainen, aika- ja sijaintivapaa opiskeluportaali.

Joskus on mahdotonta tietää, mitä tuleman pitää ja tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Jos et voi tai halua osallistua valmennussohjelman lähipäiviin paikan päällä, pystyt hyvin osallistumaan etäyhteyden kautta. Meillä on vankka kokemus virtuaalitoteutusten järjestämisestä, joten et jää mistään paitsi.

Mikäli Suomen koronatilanne ja viranomaisohjeistus niin edellyttää, voidaan koulutusohjelma järjestää kokonaan virtuaalitoteutuksena etäyhteyksiä ja virtuaalialustoja hyödyntäen. Valmentajamme ja fasilitaattorimme ovat elementissään myös verkossa ja koulutuksen anti pysyy yhtä laadukkaana ja mielenkiintoisena myös virtuaalisesti toteutettuna.

MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT

Jos osallistumisen peruminen tehdään viimeistään seitsemän päivää ennen valmennusohjelman alkua, oikeuttaa se täyteen maksupalautukseen. Osallistumisen voi myös siirtää toiseen ajankohtaan tai vaihtaa toiselle henkilölle samasta yrityksestä tai organisaatiosta.

Valmennusohjelmasta poisjääminen ei oikeuta maksupalautukseen, jos siitä ei ole ilmoitettu vähintään seitsemän päivää ennen koulutuksen alkua.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

VALMENNUSOHJELMAN HINTA

Koulutusohjelman (7 päivää) kokonaishinta on 4900 € (+ ALV). Hinta ei sisällä matka- eikä majoituskuluja.

Koulutusmoduuleihin voi osallistua myös erikseen. Moduulikohtaiset hinnat ovat:

 • Moduuli 4: Nopea kehittäminen ideasta palveluksi (ketterä johtaminen), kesto 1 päivä, 800 € + ALV
 • Moduulit 1-3 (kesto 2 päivää/moduuli) 2000 € + ALV/per moduuli
 • Moduuli 4 + vapaavalintainen 2-päiväinen moduuli (yht. 3 päivää): 2500 € + ALV

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, haluatko osallistua koko seitsemänpäiväiseen koulutusohjelmaan vai vain joihinkin tiettyihin koulutusohjelman moduuleihin. Kerrothan myös, jos aiot osallistua lähiopetuspäiviin tai osaan niistä etäyhteyden kautta.

SERTIFIKAATIT

Hyväksytysti suoritettujen sertifiointikokeiden jälkeen osallistujalle myönnetään sertifikaatit:

GREEN CARD – Certified Business Technology Standard Professional /Sertifioitu Bisnesteknologiamallin erityisosaaja

CBTL – Certified Business Technology Leader /Sertifioitu Bisnesteknologiajohtaja

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisätietoja: btacademy@sofigate.com

Tarvitsetteko räätälöityä koulutusta organisaatiollenne?

Valmennusohjelman kesto ja sisältö ovat muokattavissa yrityksenne/organisaationne tarpeisiin. Otathan yhteyttä, niin keskustellaan toiveistanne tarkemmin.

 

Ilmoittaudu valmennusohjelmaan!

 

THE TEAM

Matti Vesala

Coach

Read more

Liisa Korkiakoski

Coach & Facilitator

Read more

Sami Laurinantti

Coach

Read more

Ari Nuutinen

Coach

Read more

Elena Van Leemput

Coach & Facilitator

Read more

Jari Tietäväinen

Coach

Read more

Lauri Seppälä

Coach & Facilitator

Read more

Sakari Hyppänen

Coach

Read more

Mikko Saari

Coach

Read more

Timo Savolainen

Coach

Read more

Sign up for our newsletter

Upskilling is today’s imperative. Subscribe to keep up with our upcoming courses, campaigns and events!

Enroll now

 • Hidden
 • Hidden
 • Promotion code, additional participants, dietary restrictions etc.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Something on your mind?

Don't hesitate to contact us! We are more than happy to answer all your inquiries. You can also choose to send us directly an email to btacademy@sofigate.com.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.