DigiCity-akatemia – toimintamalli ja työkalut poikkihallinnolliseen kehittämisen johtamiseen kaupungeissa

Kuvaus

DigiCity-akatemia on kaikille kuntasektorin muutos-, kehitys-, strategia- ja toimialajohtajille sekä kehittämisen johtamisesta vastaaville asiantuntijoille kohdennettu nelipäiväinen (2 x 2 päivää) valmennusohjelma.

Valmennusohjelman tavoitteena on tuottaa perustiedot kuntien kehittämisen johtamisen toimintamallista ja luoda osallistujille valmiudet suunnitella ja johtaa toimintamallin käyttöönottoa.

Valmennusohjelma toteutetaan hybridinä eli voit osallistua joko paikan päällä tai virtuaalisesti. Mikäli viranomaismääräykset vaativat, toteutetaan koulutus yksinomaan virtuaalisena.

Valmennuksen aikana käydään keskusteluja ja jaetaan kokemuksia yhteisistä tärkeistä teemoista yhdessä eri kuntien toimialoja ja tietohallintoa edustavien osallistujien kanssa.

Valmennusohjelman kieli ja materiaalit ovat suomeksi.

TAVOITTEET

Valmennusohjelman tavoitteena on tuottaa perusymmärrys alunperin Oulun ja Jyväskylän kaupunkien kanssa yhteistyössä kehitetystä palveluiden kehittämisen toimintamallista *) ja työkaluista sekä antaa eväät toimintamallin käyttöönoton suunnitteluun ja johtamiseen.

Valmennus tuottaa: 

 • kokonaisvaltaisen ymmärryksen selkeästä, kustannustehokkaasta ja poikkihallinnollista kehittämisen johtamista tukevasta toimintamallista
 • valmiudet kuntalaisten osallistamiseen palvelujen kehittämisessä
 • kyvyn hallinnoida ja priorisoida tarpeita poikkihallinnollisesti
 • perusymmärryksen kehittämisen johtamisen toimintamallin perusperiaatteista, rooleista ja vastuista sekä työkaluista
 • valmiudet oman kunnan/kaupungin toimintamallin käyttöönoton suunnitteluun ja johtamiseen
 • kustannustehokkaiden palveluiden kehittämisen periaatteista
 • keinot hallittuun muutoksen johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen

*) Toimintamalli perustuu avoimeen johtamisen viitekehykseen, BT-malliin, jota voidaan hyödyntää informaatioteknologian suunnittelussa, rakentamisessa ja johtamisessa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Lue lisää osoitteesta: www.btmalli.fi

Koulutus tuottaa valmiudet johtaa kaupungin kehittämistoimintaa vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita ja luoda edellytykset yhteisvaikuttavaan toimintaan kaupungin sidosryhmien, liikelaitosten ja tulevien hyvinvointialueiden valmistelusta vastaavien henkilöiden kanssa. Koulutus tuottaa myös valmiudet ohjata kehittämisen johtamista poikkihallinnollisesti sekä suunnitella, kehittää ja toimittaa asiakaslähtöisiä ja yhteisvaikuttavuutta lisääviä (digitaalisia) palveluja ja ratkaisuja.

Koulutusohjelman jälkeen osallistujalla on valmiudet johtaa ja ohjata toimintamallin käyttöönoton määrittelyä ja suunnittelua sekä johtaa muutosta yhdessä muiden toimijoiden kanssa omassa kuntaorganisaatiossa.

Ilmoittaudu valmennusohjelmaan!

Modules

Moduuli 1: Toimintamalli kehittämisen johtamiseen (2 pv)
23.-24.11.2021
Innopoli 1, Espoo tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Kaksi ensimmäistä valmennuspäivää vastaavat kysymyksiin ”miksi” ja ”mitä”. Koulutuspäivät keskittyvät antamaan tietoa ja luomaan ymmärrystä kaupunkikontekstiin sovelletusta BT-toimintamallista, päätöksenteon periaatteista, rooleista ja vastuista sekä parhaista käytännöistä ja työkaluista.

Päivien sisältö:  

 • BT-toimintamalli kehittämisen johtamisen viitekehyksenä
 • Kaupungin rooli palveluiden ja hyvinvoinnin tuottajana ja järjestäjänä
 • Ohjaavat periaatteet (kaupunkistrategia, digistrategia, lainsäädäntö jne.)
 • Kaupunkitason kehittämisen johtamisen toimintamalli
 • Arvovirrat ohjaamassa ja tehostamassa poikkihallinnollista kehittämistä
 • Arvovirtojen toimintaa tukeva taloussuunnittelu
 • Kevyin mahdollinen hallintomalli
 • Poikkihallinnollista kehittämistä tukeva salkunhallinta
 • Roolit ja vastuut virtuaalitiimeissä
Moduuli 2: Käytännöt, toimintasuunnitelma ja käyttöönotto (2 pv)
18.-19.1.2022
Innopoli 1, Espoo tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Toinen koulutusmoduuli (2 päivää) puolestaan vastaa kysymykseen ”miten”: Miten toimintamalli otetaan käyttöön: Mitä tulee huomioida toimintamallin toimintasuunnitelmassa ja miten käytäntöönpano kannattaa toteuttaa? Miten huomioida ihminen muutoksessa? Minkälaiset käytännöt ja työkalut tukevat toimintamallin hallintaa?

Koulutusosio antaa myös näkemyksiä minkälaisia kyvykkyyksiä (osaaminen, prosessit, työkalut) toimintamalli vaatii ja miten johtaa toimintamallin käyttöönottoa  ihmislähtöisesti. Valmennuksessa käsitellään myös palveluarkkitehtuuria ja sitä, miten kuntalaisten tarpeet voidaan ottaa huomioon digitaalisten palvelujen poikkihallinnollisessa kehittämisessä.

Päivien sisältö: 

 • Työkalut ja parhaat käytännöt toimintamallin hallinnassa
 • Valmentava ja ihmislähtöinen johtaminen
 • Kevyin mahdollinen hallintomalli
 • Työ kehitysjonoilla
 • Osallisuuden varmistava palveluarkkitehtuuri
 • Kysynnän ja tarpeiden hallinta ja priorisointi
 • Toimintasuunnitelma ja käyttöönotto 

Koulutuspäivien jälkeen osallistujalla on valmiudet aloittaa toimintasuunnitelman toteutus omassa kaupungissa ja ymmärrys siitä, miten toimintamallin käyttöönotto voidaan tukea parhaiden käytäntöjen ja työkalujen avulla.  

Valmennuspäivät

Valmennusohjelma sisältää 4 lähiopetuspäivää (2x2päivää).

Joskus on mahdotonta tietää, mitä tuleman pitää ja tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Jos et voi tai halua osallistua valmennusohjelman lähipäiviin paikan päällä, pystyt hyvin osallistumaan etäyhteyden kautta. Meillä on vankka kokemus virtuaalitoteutusten järjestämisestä, joten et jää mistään paitsi.

Mikäli Suomen koronatilanne ja viranomaisohjeistus niin edellyttää, voidaan koulutusohjelma järjestää kokonaan virtuaalitoteutuksena etäyhteyksiä ja virtuaalialustoja hyödyntäen. Valmentajamme ja fasilitaattorimme ovat elementissään myös verkossa ja koulutuksen anti pysyy yhtä laadukkaana ja mielenkiintoisena myös virtuaalisesti toteutettuna.

MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT

Jos osallistumisen peruminen tehdään viimeistään seitsemän päivää ennen valmennusohjelman alkua, oikeuttaa se täyteen maksupalautukseen. Osallistumisen voi myös siirtää toiseen ajankohtaan tai vaihtaa toiselle henkilölle samasta yrityksestä tai organisaatiosta.

Valmennusohjelmasta poisjääminen ei oikeuta maksupalautukseen, jos siitä ei ole ilmoitettu vähintään seitsemän päivää ennen koulutuksen alkua.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

VALMENNUSOHJELMAN HINTA

Valmennusohjelman (4 päivää) kokonaishinta on 2 800 € (+ ALV). Hinta ei sisällä matka- eikä majoituskuluja.

Kerrothan myös, mikäli aiot osallistua lähiopetuspäiviin (tai osaan niistä) etäyhteyden kautta.

SERTIFIKAATIT

Valmennusohjelmaan osallistuneilla on mahdollisuus suorittaa BT-mallin sertifiintikoe (BT Standard Green Card).

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisätietoja: btacademy@sofigate.com

Tarvitsetteko räätälöityä koulutusta organisaatiollenne?

Valmennusohjelman kesto ja sisältö ovat muokattavissa yrityksenne/organisaationne tarpeisiin. Otathan yhteyttä, niin keskustellaan toiveistanne tarkemmin.

 

Ilmoittaudu valmennusohjelmaan!

 

Sign up for our newsletter

Upskilling is today’s imperative. Subscribe to keep up with our upcoming courses, campaigns and events!

Enroll now

 • Hidden
 • Hidden
 • Promotion code, additional participants, dietary restrictions etc.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Something on your mind?

Don't hesitate to contact us! We are more than happy to answer all your inquiries. You can also choose to send us directly an email to btacademy@sofigate.com.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.