Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus on luonut ainutlaatuisen mahdollisuuden päivittää toiminta ja henkilöstön osaaminen digiaikakauteen. Tässä valmennuksessa saat tarvittavan ymmärryksen ja osaamisen suunnitella, kehittää ja käyttöönottaa digipalveluita, joilla helpottaa jokaisen arkea niin sote-toiminnan asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.

Valmennuksen aikana opit, miten:

 • kehitetään palveluita käyttäjäkeskeisesti ja osallisuutta edistäen
 • hallinnoidaan, kanavoidaan ja priorisoidaan tarpeita
 • johdetaan kehittämistä ideasta palvelutuotantoon palvelun elinkaari huomioiden
 • saadaan selkeytettyä rooleja ja vastuita sekä kyetään ennakoimaan resurssitarpeita
 • tehdään yhteistyötä teknologiaratkaisuja toimittavien ekosysteemitoimijoiden kanssa
 • saadaan koko organisaatio mukaan edistämään digitransformaatiota

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus sopii kaikille liike/palvelutoiminnassa ja ICT:ssä toimiville henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu sote-palveluiden kehittäminen ja erityisesti uusien, digitalisuutta hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto.

 

Valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen jälkeen ymmärrät:

 • miten digiratkaisujen kehittäminen poikkeaa muusta palvelukehittämisestä
 • mitä pitää huomioida digipalvelun kehittämisen eri vaiheissa
 • miten huomioida käyttäjien odotukset ja tarpeet sekä varmistaa osallisuuden toteutuminen
 • mikä on oma roolini ja vastuut palvelun kehittämisen eri vaiheissa
 • miten varmistetaan toimiva yhteistyö toiminnan, IT:n ja palvelutoimittajien kanssa
 • mitkä tekijät takaavat onnistuneen digipalvelun käyttöönoton
 • miten saadaan ihmiset innostumaan uudesta ratkaisusta ja käyttämään sitä
 • miten varmistetaan digipalveluiden hyötyjen ja vaikuttavuuden toteutuminen
 • miten tekoälyä ja robotiikkaa voidaan hyödyntää sote-toiminnan kehittämisessä
 • miten säästää aikaa rutiinitehtävissä automaation avulla
 • miten varmistetaan, että ihmiset – kehittäjät ja käyttäjät – pysyvät mukana arjen digitalisoitumisessa

Modules

Päivä 1: Mitä ”digi” tuo lisää palveluiden kehittämiseen?
26.04.2022, klo 9-17
Innopoli 1, Espoo tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Sisältö:

 • Digipalvelun elementit ja niiden huomioiminen kehittämisen eri vaiheissa
 • Käyttäjien odotusten hallinta ja odotusten mukainen palvelujen kehittäminen
 • Kysynnän hallinta – miten priorisoida kehitysaloitteita ja kuinka taataan resurssien riittävyys kehittämisen aikana
 • Osallisuuden edistäminen digipalveluiden keinoin
 • Roolit ja vastuut digipalveluiden kehittämisessä – miten rakennetaan toimiva yhteistyö toiminnan, ICT:n ja palvelutoimittajien kesken
Päivä 2: Hyvin suunniteltu ja toimiva digipalvelu helpottaa kaikkien arkea
27.04.2022, klo 9-17
Innopoli 1, Espoo tai tarvittaessa etäyhteyden kautta

Sisältö:

 • Kehittämisestä tuotantoon – mitä tulee huomioida ennen ja jälkeen käyttöönoton
 • Palvelujen hyötyjen kertyminen alkaa vasta kun palvelua aletaan käyttää – miten varmistaa, että ihmiset innostuvat uudesta palvelusta
 • Sitä saa, mitä mittaa – miten tuoda oikeat mittarit mukaan hyötyjen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi
 • Rutiinit kuntoon automaatiolla, robotiikalla ja tekoälyllä – mitä eri teknologiat tarjoavat ja miten ne voidaan ottaa käyttöön
 • Simulaatio/roolipeli: onnistuneen palvelun kehittäminen ideasta palvelutuotantoon

 

Miksi  BT-akatemia?

BT-akatemia on valmentanut tuhansia eri toimialojen henkilöitä hyödyntämään avoimen bisnesteknologiamallin jakamia parhaita käytäntöjä digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

BT-akatemian valmennusmetodit nojaavat vahvasti case-esimerkkeihin ja kokemukselliseen oppimiseen. Erilaiset pelit ja harjoitukset tekevät oppimisesta mielekästä.

Valmennusohjelmaan osallistuneilla on mahdollisuus suorittaa BT-mallin sertifiointikoe (BT Standard Green Card) valmennusohjelman päätteeksi. Tarkemmat ohjeet annetaan valmennuksen aikana.
Käytämme valmennuksessa digitaalista kurssialustaa. Alustalla hallinnoidaan koulutusmateriaalit ja koulutuksen aikainen viestintä.

 

Muutos- ja peruutusehdot

Valmennuksen voi perua maksutta viimeistään seitsemän päivää ennen ensimmäistä valmennuspäivää. Osallistumisen voi myös siirtää toiseen ajankohtaan tai vaihtaa toiselle henkilölle samasta yrityksestä tai organisaatiosta.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

 

Valmennusohjelman hinta

Kokonaishinta on 1 800 € (+ ALV) sisältäen kokouspaketin (aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi lähiopetukseen osallistujille sekä Business Technology Green Card sertifiointikokeen). Hinta ei sisällä matka- eikä majoituskuluja.

Kerrothan myös, mikäli aiot osallistua lähiopetuspäiviin (tai toiseen niistä) etäyhteyden kautta.

 

Sertifikaatit

Valmennusohjelma perustuu avoimen Bisnesteknologia, joka on ladattavissa maksutta osoitteessa www.btmalli.fi . Valmennusohjelmaan osallistuneilla on mahdollisuus osallistua Business Technology Standardin sertifiointikokeeseen ja saada BT Standard Green Card tunnustus kokeen läpäisemisestä.

 

Ota yhteyttä

Kysy lisätietoja: btacademy@sofigate.com.

Tarvitsetteko räätälöityä koulutusta organisaatiollenne?

Valmennusohjelman kesto ja sisältö ovat muokattavissa yrityksenne/organisaationne tarpeisiin. Otathan yhteyttä, niin keskustellaan toiveistanne tarkemmin.

 

Ilmoittaudu valmennusohjelmaan

 

 

Sign up for our newsletter

Upskilling is today’s imperative. Subscribe to keep up with our upcoming courses, campaigns and events!

Enroll now

 • Hidden
 • Hidden
 • Promotion code, additional participants, dietary restrictions etc.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Something on your mind?

Don't hesitate to contact us! We are more than happy to answer all your inquiries. You can also choose to send us directly an email to btacademy@sofigate.com.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.