Sote-Akatemia – Teknologisen murroksen johtaminen sote-alalla

 

Tule oppimaan parhaat käytännöt teknologisen murroksen johtamiseen sekä digitalisaation ja uusimman teknologian hyödyntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa!

 

Kenelle

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja kehittämisen ammattilaisille sekä IT-ammattilaisille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

 • Miten johdat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan teknologista murrosta tehokkaasti?
 • Mistä teknologian hyödyntäminen pitäisi aloittaa?
 • Miten saat henkilökunnan uudistukseen mukaan?
 • Miten kehität teknologian avulla sekä olemassa olevia että uusia ratkaisuja nopeammin ja kustannustehokkaasti?

 

Hyödyt

Sosiaali- ja terveysteknologian johtamisen valmennusohjelmassa yhdistyvät kaikki teknologian haltuunottoon ja johtamiseen tarvittavat taidot ja osaaminen.

Opit, miten

 • yhdistetään liiketoiminta ja digitalisaatio selkeän toimintamallin avulla
 • johdetaan innovaatio- ja kehitysprosessia päästä päähän
 • ohjataan muuttuvia resurssitarpeita
 • tuotetaan käyttäjäystävällisiä palveluja tehokkaasti
 • johdetaan digitalisaation mahdollistavia alihankkijoita
 • henkilökunta innostuu digitalisaatiosta.

Bisnesteknologia-akatemia on valmentanut satoja ammattilaisia, jotka vastaavat palvelujen johtamisesta, digitalisaatiosta ja teknologisista innovaatioista.

Valmennuksen aikana:

 • Saat 360⁰-näkökulman koko teknologiajohtamisen kenttään, erityisesti sosiaali- ja terveysteknologiaan.
 • Opit, miten saat hyödynnettyä teknologian tuomia mahdollisuuksia parhaiden ihmisten, parhaiden käytäntöjen ja työkalujen avulla.
 • Ymmärrät, kuinka nopeuttaa uusien ratkaisujen kehittämistä ja huolehtia samalla palveluiden luotettavuudesta.
 • Pystyt tekemään valistuneempia teknologiaan liittyviä päätöksiä ja ohjaamaan eri toimijoita paremmin.

 

Modules

Johdanto
21.9.2020 / 1,5h
Online
Ketterät toimintamallit ja ekosysteemin johtaminen
30.9-1.10.2020
Espoo

Päivä 1: Kehittämisen ja IT:n tekemisen yhdistävä toimintamalli ja vaatimusten hallinta

Selkeä ja hyvin toteutettu teknologiajohtamisen toimintamalli varmistaa, että organisaation tavoitteet ja teknologiainvestoinnit voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Valmennuspäivä antaa konkreettiset eväät tehokkaan toimintamallin rakentamiseen omassa organisaatiossa. Päivän aikana kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja käytännön kokemuksia, jotka liittyvät teknologisen murroksen johtamiseen sote-alalla eri organisaatioissa.

Valmennuspäivän aikana opit, miten:

 • laatia etenemissuunnitelma teknologian hyödyntämiseksi organisaatiossasi
 • rakennetaan toimintamalli, joka tukee organisaation erilaisia tarpeita
 • varmistetaan onnistunut transformaatio työkalujen ja parhaiden käytäntöjen avulla
 • saadaan toiminnan kehittämisen ja IT:n ihmiset toimimaan yhdessä tehokkaasti
 • tuotetaan ideoista konsepteja.

Päivä 2: Ekosysteemin johtaminen

Teknologian kehittyminen kiihtyy jatkuvasti ja yksittäisen organisaation on mahdotonta saavuttaa täydellinen ymmärrys ja osaaminen kaikista digitalisaation luomista mahdollisuuksista. Jatkuva dialogi ja strateginen suunnitelma yhteistyöstä toimittajaekosysteemin kanssa on edellytys onnistuneeseen ratkaisukehittämiseen. Tässä valmennuspäivässä käymme läpi, miten hankkia sosiaali- ja terveysteknologian palveluja optimaalisesti ja johtaa hankittujen palvelujen koko ekosysteemiä ja elinkaarta strategisella tasolla.

Valmennuspäivän aikana opit, miten:

 • laatia kilpailukykyä ja toimintaa tehostava hankintastrategia
 • rakentaa toimiva toimittajaekosysteemi.
Kehittämisestä tuotantoon
28.-29.10.2020
Espoo

Päivä 1: Kehittäminen ja tuotantoon siirto

Organisaatiot toimialasta riippumatta etsivät keinoja nopeuttaa digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tässä valmennuspäivässä opitaan valitsemaan oikea kehitysmenetelmä organisaation liiketoimintahyötyjen nopeaan toteuttamiseen. Sen lisäksi osallistujat ymmärtävät, miten palvelut rakennetaan käyttäjäystävällisiksi, luotettaviksi ja kustannustehokkaiksi automatisaatiota hyödyntämällä.

Valmennuspäivän aikana opit, miten:

 • eri kehitysmenetelmät tukevat organisaation kehittämistarpeita
 • hallitaan ja priorisoidaan kehityspyyntöjä
 • varmistetaan liiketoimintahyötyjen realisointi
 • hyödynnetään tekoälyä ja robotiikkaa palveluiden johtamisessa.

 

Päivä 2: Ketterän organisaatiokulttuurin luominen ja johtaminen

Ohjelman viimeinen valmennuspäivä koostuu simulaatiopelistä, jonka aikana osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä kurssin aikana opittuja menetelmiä ja työtapoja. Simulaatiossa osallistujien tehtävänä on lisätä esimerkkiyhteisön palvelutuotannon kapasiteettia tai liikevaihtoa kehittämällä uusia tuotteita markkinoille ja huolehtimalla samaan aikaan olemassa olevien palveluiden käyttövarmuudesta. Peli osoittaa hauskalla tavalla organisaation toiminnan tyypillisimmät pullonkaulat ja kipupisteet sekä miten niitä voidaan parantaa. Simulaatio perustuu DevOps-kehitysmenetelmään.

Valmennuspäivän aikana opit, miten:

 • kurssin aikana opitut menetelmät toimivat käytännössä
 • yhdistetään uusien palveluiden kehittäminen ja taataan palveluiden käyttövarmuus
 • organisaation toimintaa tehostetaan

Ilmoittaudu tästä

 

Valmennuspäivät

Sote-alan teknologisen murroksen johtamisen valmennus koostuu kahdesta kaksipäiväisestä valmennusmoduulista ja ennakkotehtävistä.
Kokemukselliset opetusmenetelmät tekevät oppimisesta oivalluttavampaa ja hauskempaa. Vierailijapuheenvuoroja pitävät henkilöt ovat alansa huippuja, jotka ratkovat terveysteknologian haasteita päivittäisessä työssään. Teknologiajohtamisen parhaat käytännöt ovat hyödynnettävissä suoraan oman organisaatiosi toimintaan.

Valmennus järjestetään suomeksi.

 

Sertifiointitutkinnot

Ohjelman aikana osallistujat voivat suorittaa kaksi sertifiointitutkintoa:

 • Green Card (Certified Business Technology Standard Professional)
 • CBTP (Certified Business Technology Professional)

 

Valmennusohjelman hinta

Valmennusohjelman (4 päivää) kokonaishinta on 3200 € (+ALV). Matka- ja/tai majoituskulut eivät sisälly hintaan.

Ehdot ja peruutukset

Muutokset ovat mahdollisia viikkoa ennen valmennuksen alkua. Bisnesteknologia-akatemia varaa oikeuden laskuttaa peruutuksista, jotka tehdään tämän jälkeen.

Ennen valmennuksen alkua, voit siirtää paikkasi toiselle osallistujalle oman organisaatiosi sisällä ilman erillistä maksua. Sairastapauksissa osallistuja voi osallistua myöhemmin järjestettäviin valmennuspäiviin.

 

Ilmoittaudu tästä

 

 

THE TEAM

Anne-Mari Hovi

Coach

Read more

Matti Vesala

Coach

Read more

Pirjo Myyry

Coach

Read more

Sakari Hyppänen

Coach

Read more

Sami Laurinantti

Coach

Read more

Elena Van Leemput

Coach & Facilitator

Read more

Sign up for our newsletter

Upskilling is today’s imperative. Subscribe to keep up with our upcoming courses, campaigns and events!

Enroll now

 • Promotion code, additional participants, dietary restrictions etc.

Something on your mind?

Don't hesitate to contact us! We are more than happy to answer all your inquiries. You can also choose to send us directly an email to btacademy@sofigate.com.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.